“The amount and precision of measurements in our lab in Munich is unique””

Gói dịch vụ

Xác định hàm lượng các chất điện giải & các nguyên tố vi lượng.

Sodium Iron Potassium Zinc
Calcium Lithium Magnesium Phosphorus
Copper Silicon Manganese Chrome
Selenium Cadmium Lead Aluminium

Phân tích Axít Amin

Methionin                          Taurin                           Leucin

Isoleucin                            Valin                            Lysin

Phenylalanin                      Histidine                       Threonine

Tryptophan                        Arginin                         Prolin

Tyrosin

Bắt đầu từ một số lượng mẫu nhất định, chúng tôi có thể đo hàm lượng cho  mỗi cá nhân cơ thể họ yêu cầu.

 Đo Vitamin

Vitamin A/E

Vitamin D

Phân tích bằng công nghệ FISH

Phân tích FISH để khuếch đại gen c-erb / B2

Phân tích FISH để khuếch đại gen c-MET

Xác định mầm bệnh nội bào bằng real-time RT-PCR 

Việc xác định nội bào không chỉ cho phép phát hiện nhiễm trùng cấp tính, mà còn là nguyên nhân của mầm bệnh nằm bên trong các tế bào, những tế  bào này khi có cơ hội thức cũng chính là tiềm năng gây ung thư.

Borrelia burgdorferi

Chlamydia trachomatis

Chlamydia pneumoniae

Cytomegaly virus

Epstein-Barr virus

JC-Virus

Chẩn đoán miễn dịch

Sàng lọc tự miễn

Chẩn đoán và tầm soát ung thư

Chẩn đoán bằng công nghệ CellprediKt®-

Chẩn đoán bằng công nghệ Apheresis

Phân tích máu

Đo chính xác nồng độ các axit amin, khoáng chất, vitamin và mầm bệnh trong phòng thí nghiệm tại Munich của chúng tôi.

Lọc máu

Tiêu chí của chúng tôi kết hợp các phương pháp y khoa truyền thống và công nghệ tiên tiến. Quy trình Apheresis (lọc và phân tách máu) là một thành phần chẩn đoán và điều trị quan trọng trong y học tích hợp của chúng tôi.

Liệu pháp miễn dịch

Tăng sinh các tế bào chết của cơ thể, sau đó chúng tôi hoạt hóa mục tiêu cụ thể của hệ thống miễn dịch bên cạnh những mục tiêu khác nhằm điều trị ung thư và các bệnh do virus.